GDPR

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR)


gdpr-cover

FRJudo colecteaza si proceseaza mai multe categorii de date personale apartinand persoanelor fizice incluse in programele FRJudo. Rolul prezentei informari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite.

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de catre FRJ:

– date personale de identificare- nume, prenume, semnatura ,adresa, varsta ,foto, ziua, luna, anul nasteri, locul nasterii, sex, CNP, email, seria si numar CI, pasaport, cetatenie, nume si prenume reprezentant legal al sportivilor minori, date privind contul bancar etc.

– date privind caracteristicile fizice: inaltime, greutate

– date privind starea de sanatate

– date privind studiile: institutii de invatamant absolvite, cursuri, diplome etc;

– datele privind rezultatele obtinute de persoanele vizate la competitii;

– date privind apartenenta la Club Sportiv

– imagini ale dumneavoastra surprinse de sistemul video

– imaginile dumneavoastra de grup sau individuale, statice sau in miscare surprinsa in cadrul si in legatura cu participarea la programele FRJudo;

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal sunt colectate pentru a putea raspunde la solicitarile dumneavoastra, in scopul de a contribui la dezvoltarea judoului romanesc in concordanta cu prevederile olimpice , nationale si a regulamentelor FIJ, vor fi prelucrate pe o perioada necesara indepliniri scopului pentru care au fost colectate si implicit cu respectarea termenelor de arhivare prevazute de dispozitiile legale in materie.

Federatia Romana de Judo va transmite datele personale si sportive unor terte parti pentru stabilirea relatiilor existente cu institutiile colaboratoare:

            – Ministerul Tineretului si Sportului

            – Comitetul Olimpic si Sportiv Roman

            – Federatia Romana de Judo – EJU

           – Federatia Internationala de Judo – FIJ, ( MEN, ANAF, MS, ANAD) precum si alte institutii cu care Federatia Romana de Judo detine relatii privind deplasarea in tara si strainatate si care au acces la anumite date cu caracter  personal, aparţinând  sportivilor, antrenorilor si a altor persoane din colectivele tehnice, cluburilor, federatie

Datele cu caracter personal sunt informaţiile care, fie vă identifică, fie permit să fiţi identificat.

Această Notă de Informare privind protecţia datelor cu caracter personal este redactată în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul de a vă furniza informaţii cu privire la modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate.

Astfel, FRJ, MTS, COSR, EJU, FIJ etc. , fiecare entitate în calitate de operator de date, colectează şi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal:

            – în cazul sportivilor, antrenorilor, colectivelor tehnice etc, în scopul îndeplinirii atribuţiilor  ce le revin conform regulamentelor, respectiv în scopuri sportive, de legitimare, de prezentare rezultate, detinere carduri privind participarea la competitiile sportive pe categorii de varsta, de administrare pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor care acţionează în interesul persoanei vizate;

            – în cazul personalului salariat al FRJudo: în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale, aferente contractelor de muncă şi de gestionare a serviciilor. 

În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale legale, Federatia Romana de Judo poate prelucra date cu caracter personal, inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare şi funcţionare a sistemului sportiv şi de monitorizare, control şi evaluare a activităţilor instituţiilor sportive, de a lua măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii sportive şi în scopuri statistice.

Colectăm datele cu caracter personal direct de la Dumneavoastră sau de la structurile sportive afiliate.

Furnizarea datelor pe care vi le solicităm este necesară pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la imposibilitatea în funcţionarea instituţiilor sportive, precum şi organizării şi participarii la  competitiile sportive. 

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele menţionate mai sus putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal uneia sau mai multora din următoarele categorii de destinatari: dumneavoastră şi persoane juridice care prelucrează date pe seama operatorului.

FRJ are obligatia de a respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor ale fiecarei persoane.

Deasemenea, FRJ are obligatia de a administra in conditii de siguranta, bazele de date anume create pentru indeplinirea atributiilor legale ce ii revin si de a asigura persoanele inregistrate in calitate de persoane vizate drepturile anume prevazute in cuprinsul Regulamentului privind protectia datelor cu caracter personal.

Drepturile Dumneavoastra, legate de prelucrarea datelor cu caracter personal:

            – aveţi drepturile, de acces şi intervenţie, asupra datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm;

            – va puteţi opune continuării, de către FRJ, a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în condiţiile şi limitele legii;

            – aveti dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete

          – aveti dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc atunci cand datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost prelucrate

           – aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum şi de a vă adresa  FRJudo responsabilului cu protectia datelor prin posta sau pe e-mail: dpo@frjudo.ro, Autoritatii Nationale de Supraveghere a prelucrarii datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată competente.