Statut

pdf_icon STATUT FRJ 17 02 2015

INTERPRETARI

In interpretarea acestui Statut, termenii de mai jos au urmatorul inteles:
1. FIJ Federatia Internationala de Judo
2. UEJ Uniunea Europeana de Judo
3. CIO Comitetul International Olimpic
4. COR Comitetul Olimpic Roman
5. FRJ Federatia Romana de Judo
6. MTS Ministerul Tineretului si Sportului
7. DJTS Directia Judeteana pentru Tineret si Sport
8. DMTS Directia Municipala pentru Tineret si Sport Bucuresti
9. AJJ Asociatia Judeteana de Judo
10. CD Comitetul Director, organ de conducere

CAPITOLE

Capitolul 1
Denumire, Componenta, Forma Juridica, Scop, Durata de Functionare, Patrimoniu Inital, Sediu, Insemne

Capitolul 2
RELATIILE CU FIJ SI UEJ

Capitolul 3
SCOP SI OBIECTIVE – Scopul principal al FRJ este organizarea si controlul practicarii judo-ului in Romania, extinderea activitatii pe intreg teritoriul tarii, formarea si aplicarea unui sistem organizat de selectie, pregatire si participare in competitii, in vederea dezvoltarii activitatii de performanta si obtinerea de rezultate de prestigiu pe plan national si international.

Capitolul 4
ATRIBUTII – FRJ organizeaza activitatea de judo din Romania, precum si propria sa activitate, in temeiul prezentului Statut si pe baza Regulamentelor, Normelor si Hotararilor (deciziilor) adoptate de organele sale potrivit competentelor stabilite de Statut.

Capitolul 5
Membrii Afiliati, Drepturile si Obligatiile acestora

Capitolul 6
ORGANELE FEDERATIEI:

– Adunarea Generala este organul legislativ al FRJ si, in consecinta, autoritatea suprema.
– Comitetul Director este organul de conducere intre Adunarile Generale.
– Directoratul este organul administrativ permanent al FRJ.
– Comisia de Cenzori este organ de control financiar intern al FRJ.
– Comisiile si Colegiile centrale sunt organisme de specialitate ale CD al FRJ.

Imputernicitii FRJ sunt : presedintele, secretarul general si trezorierul.

Capitolul 7
Asociatiile Judetene de Judo si a Municipiului Bucuresti

Capitolul 8
Dopajul. Violenta in judo si promovarea fair-play-ului

Capitolul 9
Mijloacele Financiare Si Materiale

Capitolul 10
Retragerea din Federatie, Dizolvarea, Pierderea Calitatii de Membru Afiliat, Suspendarea si Excluderea Membrilor Afiliati

Capitolul 11
Dizolvarea Federatiei si Lichidarea Patrimoniului

Capitolul 12
Dispozitii Finale